Feminist: ”Hundrastgårdar speglar könsdiskrimineringen i vårt samhälle”

STOCKHOLM. En kvinnlig hundägare ombads att inte äntra en hundrastgård med sin löpande tik av respekt för de hanhundar som redan befann sig där. Detta tyckte kvinnan var en skandal och sade att förfrågan endast ”återspeglade könsdiskrimineringen i samhället”. Hon kräver därför nu att politikerna inför könsuppdelade rastgårdar. 


Feministen Carola Kastman ville rasta sin löpande tik Coco på en hundrastgård på Södermalm i Stockholm men blev stoppad. De andra hundägarna som redan befann sig på hundrastgården med sina hanhundar hade då sagt nej, med anledningen att honhundar som löper gör att hanhundarna blir som ”galna”. Detta var någonting som Kastman hade svårt att acceptera och tyckte istället att det var ”könsdiskriminerande”.
Hon fick vidare veta att några hundrastgårdar för löpande tikar inte existerar, vilket hon ansåg vara en skandal. Enligt Hans Rosenberg från Svenska Kennelklubben finns det inte hundrastgårdar för enbart löpande tikar någonstans i Sverige, någonting som han inte ser något problem med. Han talade vidare om att det inte går att införa då det troligtvis inte skulle räcka med att upprätta bara en, främst på grund av platsbrist.
Rosenberg tillade också att man kan vara tacksam för de hundrastgårdar som ändå finns och att hundägare kanske kan visa lite hänsyn och rasta sina tikar någon annanstans under de löpande veckorna. Han tycker även inte att det beslutet är ”könsdiskriminerande”, då det handlar om djur och inte människor. Kastman instämmer dock inte.
— Att ingen ens kommit på tanken att man kan porta hanhundarna istället som inte kan tygla sina drifter speglar verkligen könsdiskrimineringen i vårt samhälle. Att patriarkatet följer med ända in på hundgårdarna hade jag aldrig kunnat tro, säger hon.
Hon har därför nu lämnat in ett medborgarförslag där hon ”kräver” könsuppdelade hundrastgårdar. Detta med motiveringen ”att det kommer vara en fristad för tikarna, som ofta får finna sig i att bli hunsade av hanhundar även när de inte löper”. Hon kommer heller inte att nöja sig förrän det finns minst en könsuppdelad hundrastgård för tikar i varje stadsdel.
— Jag vill uppmana politikerna att agera snabbt. En sådan här orättvisa kan inte fortgå. Annars får det helt enkelt bli anarki.
Feministiskt Initiativ (F!) i Stadshuset blev tillfrågade om att uttala sig rörande ”diskrimineringen”, och hälsade att de inte var tillräckligt insatta i ämnet för att uttala sig.

Ursprungligen publicerat på StockholmDirekt.